Trước diến biến phức tạp của dịch Covid 19, học sinh phải nghỉ học thời gian dài ảnh hưởng đến nề nếp sinh hoạt, học tập của các con, Ban giám hiệu Trường MN Hoa Sen đã thực hiện giải pháp tạm thời là học online đối với trẻ mẫu giáo lớn 5 tuổi. Đây là độ tuổi quan trọng cần chú ý vì các con sắp vào lớp 1

Thực hiện theo công văn số: 277/PGD ĐT-PC-HSSV, ngày 20 tháng 4 năm 2020. Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh trong quá trình học tập qua Internet.

Trước diến biến phức tạp của dịch Covid 19, học sinh phải nghỉ học thời gian dài ảnh hưởng đến nề nếp sinh hoạt, học tập của các con, Ban giám hiệu Trường MN Hoa Sen đã thực hiện giải pháp tạm thời là học online đối với trẻ mẫu giáo lớn 5 tuổi. Đây là độ tuổi quan trọng cần chú ý vì các con sắp vào lớp 1.

Nội dung các bài học trực tuyến được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, giúp trẻ củng cố và nâng cao kiến thức theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo. Hình thức này giúp trẻ có được sự tương tác với giáo viên, rèn nề nếp và hình thành thói quen tự học, thích nghi với sự thay đổi trong cuộc sống.

Qua đó, trẻ có thể tiếp cận công nghệ thông tin sớm giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong các hoạt động vui chơi, giao tiếp với các bạn.