Trước diến biến phức tạp của dịch Covid 19, học sinh phải nghỉ học thời gian dài ảnh hưởng đến nề nếp sinh hoạt, học tập của các con, trường mầm non Hoa Sen đã thực hiện giải pháp tạm thời là học online đối với trẻ mẫu giáo lớn 5 tuổi. Đây là độ tuổi quan trọng cần chú ý vì các con sắp vào lớp 1.

Trước diến biến phức tạp của dịch Covid 19, học sinh phải nghỉ học thời gian dài ảnh hưởng đến nề nếp sinh hoạt, học tập của các con, trường mầm non Hoa Sen đã thực hiện giải pháp tạm thời là học online đối với trẻ mẫu giáo lớn 5 tuổi. Đây là độ tuổi quan trọng cần chú ý vì các con sắp vào lớp 1.

Nội dung các bài học trực tuyến được xây dựng theo hướng ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, giúp trẻ củng cố và nâng cao kiến thức theo chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo. Hình thức này giúp trẻ có được sự tương tác với giáo viên, rèn nề nếp và hình thành thói quen tự học, thích nghi với sự thay đổi trong cuộc sống.

Bên cạnh đó đây củng là một xu hướng mới cho trẻ làm quen, tiếp cận và thực hành với kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.