Thực hiện Quyết định số 438-QĐ/TU ngày 28 tháng 9 năm 2021 và Quyết định số 439-QĐ/TU ngày 28 tháng 9 năm 2021của Thành Ủy vị Thanh;

Vào lúc 14 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2021, Chi bộ trường Mầm non Hoa Sen đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Trần Kim Thạnh - giáo viên và quần chúng Lê Thị Yến – nhân viên y tế của nhà trường.

Thực hiện Quyết định số 438-QĐ/TU ngày 28 tháng 9 năm 2021 và Quyết định số 439-QĐ/TU ngày 28 tháng 9 năm 2021của Thành Ủy vị Thanh;

Vào lúc 14 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2021, Chi bộ trường Mầm non Hoa Sen đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Trần Kim Thạnh - giáo viên và quần chúng Lê Thị Yến – nhân viên y tế của nhà trường.

Đến tham dự buổi lễ chi bộ hân hạnh được đón tiếp:

- Đồng chí: Lê Văn Nhân - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Hỏa Tiến;

- Cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ trường Mầm non Hoa Sen.

Buổi Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trong trong không khí trang nghiêm và thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với sự chứng kiến của các đại biểu và các đảng viên chi bộ, đảng viên mới Trần Kim Thạnh và Lê Thị Yến tuyên thệ nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị, xứng đáng là người đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt cho toàn thể đảng viên Chi bộ trường Mầm non Hoa Sen, đồng chí Trương Thị Tú Trinh – Bí thư Chi bộ trường Mầm non Hoa Sen đã phổ biến nhiệm vụ và quyền hạn của người đảng viên, giao nhiệm vụ của chi bộ cho đảng viên mới, cử đảng viên chính thức của chi bộ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đồng chí Trần Kim Thạnh và đồng chí Lê Thị Yến.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Nhân - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Hỏa Tiến chúc mừng đồng chí đồng chí Trần Kim Thạnh và đồng chí Lê Thị Yến đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng Chi bộ 1 có thêm đảng viên mới; đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn đảng viên mới kết nạp sẽ tiếp tục rèn luyện tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác để cùng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Hỏa Tiến ngày càng phát triển.