Vào ngày 24/01/2022, tại trường Mầm non Hoa Sen, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh đón đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang về kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục Cấp độ 2 và công nhận Chuẩn quốc gia Mức độ 1.

Vào ngày 24/01/2022, tại trường Mầm non Hoa Sen, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh đón đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang về kiểm định chất lượng chất lượng giáo dục Cấp độ 2 và công nhận Chuẩn quốc gia Mức độ 1.

Đến dự buổi làm việc có các ông, bà:

* Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang:

- Bà Trần Thị Huyền - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Trưởng đoàn

- Ông Hồ Văn Bé Hai - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục mầm non - Thư ký.

- Cùng các ông bà trong đoàn kiểm tra.

* Về phía Thành phố Vị Thanh:

Bà Trần Hoa Phượng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực.

* Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vị Thanh:

Ông Phan Văn Nhớ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

Cùng các thầy cô là chuyên viên của Giáo dục và Đào tạo.

* Về phía lãnh đạo địa phương:

Ông Nguyễn Thanh Đoàn - Phủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hỏa Tiến.

* Về phía nhà trường:

Bà Trương Thị Tú Trinh - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá cùng các thành viên trong Hội đồng Tự đánh giá.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, qua nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu, minh chứng do nhà trường cung cấp; xem xét cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoạt động của nhà trường, Đoàn đã ghi nhận, đánh giá và nhận xét các mặt hoạt động của trường Mầm non Hoa Sen đạt được ở 5 tiêu chuẩn theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt Chuẩn quốc gia đối với trường mầm non. Trên cơ sở đó, Đoàn đánh giá ngoài nêu ra những điểm mạnh, hạn chế cụ thể và tư vấn cho nhà trường nhằm cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tích cực làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng trường chuẩn theo đúng lộ trình, phấn đấu xây dựng trường học có chất lượng giáo dục ngày càng cao, tạo niềm tin đối với cha mẹ học sinh. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn; Đồng thời chỉ đạo đơn vị khắc phục hạn chế, duy trì và phát huy điểm mạnh đã đạt được.

Một số hình ảnh của buổi làm việc