Để giúp cán bộ quản lý, giáo viên hướng dẫn cha mẹ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình trong thời gian trẻ ở nhà tránh dịch Covid-19. Trường Mầm non Hoa Sen đã tổ chức tập huấn trực tuyến do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Thực hiện kế hoạch số 59/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2021 kế hoạch tập huấn hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài liệu học liệu trực tuyến hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vị Thanh;

Trường Mầm non Hoa Sen đã tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về các nội dung theo kế hoạch.

Thời gian: Từ ngày 06/12/2021 đến 07/12/2021

Thành phần tham dự: Cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường

Nội dung tập huấn: Tài liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và ban hành “Hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến để hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non tại gia đình.

Gồm 02 phần:

Phần 1: Hướng dẫn giáo viên hỗ trợ phụ huynh thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, vui chơi cùng con tại gia đình trong thời gian trẻ không đến trường mà ở nhà phòng chống dịch Covid-19, gồm 4 nội dung:

(1) Hướng dẫn giáo viên hỗ trợ phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non khi trẻ ở nhà;

(2) Hướng dẫn giáo viên hỗ trợ phụ huynh tổ chức hoạt động giáo dục qua chơi cho trẻ tại nhà;

(3) Hướng dẫn giáo viên hỗ trợ phụ huynh chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào học lớp Một;

(4) Hướng dẫn lựa chọn đồ dùng đồ chơi học liệu cho trẻ mầm non.

Phần 2: Hướng dẫn sử dụng công nghệ tương tác và xây dựng video hỗ trợ phụ huynh khi trẻ ở nhà.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhà trường tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến, đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức tập huấn theo hình thức này, nhưng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất cao của giáo viên, đợt tập huấn đã mang lại hiệu quả rất thiết thực các cô đã rất cố gắng vận dụng các kiến thức về Công nghệ thông tin để tham gia tốt đợt tập huấn.

Qua tập huấn giúp cán bộ quản lý, giáo viên lựa chọn nội dung, lập kế hoạch và hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, tổ chức vui chơi, đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non phù hợp với điều kiện tại gia đình. Nắm được nguyên tắc hướng dẫn phụ huynh phải dựa trên cơ sở kế hoạch giáo dục ở nhóm lớp, đảm bảo hướng tới đạt kết quả mong đợi của chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với năng lực của trẻ và thực tiễn của nhà trường; chú ý sự phù hợp tới từng đối tượng phụ huynh và trẻ, phù hợp với điều kiện gia đình và bối cảnh trẻ không đến trường mà ở nhà phòng chống dịch COVID-19.

Đặc biệt qua đợt tập huấn này cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng được các công cụ tương tác qua mạng phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả; có kỹ năng xây dựng các tài liệu học liệu điện tử như video, các slides để tương tác với phụ huynh và trẻ.

          Kết thúc đợt tập huấn cô Trương Thị Tú Trinh – Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được tập huấn./.